วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในวิชานี้ คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเขียนเส้น การเขียนภาพ และการลงสีภาพวาด กล้าที่จะวาดภาพด้วยปากกาโดยที่ไม่ต้องมีการร่างภาพไว้ก่อน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Power point และการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Photoshop และการสร้างBloggerของตนเอง เพื่อเก็บข้อมูล ในการอบรม และการเรียนวิชานี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำความรู้ไปใช้สอนนักเรียนในอนาคต

1 ความคิดเห็น:

ElliottGreen กล่าวว่า...

Saying Thank You for Birthday Wishes is important. When the well wishes all come in on your birthday; you need to have the right words. We TQ Wishes can help.