วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้รับจากการเรียนวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้


สิ่งที่ได้รับจากการเรียนในวิชานี้ คือ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนในการเขียนเส้น การเขียนภาพ และการลงสีภาพวาด กล้าที่จะวาดภาพด้วยปากกาโดยที่ไม่ต้องมีการร่างภาพไว้ก่อน เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม Power point และการสร้างสื่อการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Photoshop และการสร้างBloggerของตนเอง เพื่อเก็บข้อมูล ในการอบรม และการเรียนวิชานี้เป็นประโยชน์อย่างมากที่จะนำความรู้ไปใช้สอนนักเรียนในอนาคต

2 ความคิดเห็น:

AngelaMuse กล่าวว่า...

The beauty of the German Castles has always been immortalized in the Disney World which remains etched in our mind distinctly. Most Beautiful Castles in Germany

ElliottGreen กล่าวว่า...

Saying Thank You for Birthday Wishes is important. When the well wishes all come in on your birthday; you need to have the right words. We TQ Wishes can help.