วันศุกร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2550

ตัวอย่างการทำภาพ filter จากโปรแกรม photoshop

Glowing Edges
Stamp

Drak Strokes


PlasterGraphic PenEmboss

ไม่มีความคิดเห็น: